GÜVENLİ BULUT BİLİŞİM

Bulut Bilişim Tarihçesi

1950’li yıllarda anabilgisayar mimarisinden yola çıkılarak, zaman içerisinde kişisel bilgisayarların artışı ile birlikte bilgi işleme gücünü zaman paylaşımı yoluyla daha fazla kullanıcıya sunulmak istenmiştir. Doksanlı yıllarda uçtan uca veri devreleri ile başlayan süreç, sanal özel ağ (Virtual Private Network; VPN) hizmeti ile devam etmiş ve bu sayede maliyet düşüşü ve verimlilik artışı sağlanmıştır. Bulut bilişimin kaynağını, doksanlı yıllarda interneti ifade etmek için kullanılan bulut sembolünün, bilişim ve iletişim sistem diyagramlarındaki ağları ifade etmek için kullanılan çizimlerden türetilerek oluşturulduğu varsayılmaktadır. Patrick ve arkadaşlarına göre bulut bilişim kavramı, John McCarthy’nin 1960’larda “Bir gün hesaplama işlemleri geniş kamusal ağlar üzerinde gerçekleşecek” görüşüne dayanmaktadır. Bulut bilişimin internetten bile daha önemli bir yeniliği ifade etme olduğu öngörülmektedir (Carr, 2005).

Bulut ifadesinde kullanıcı ve sağlayıcıların sorumluluklarını belirten sınırlar bulut bilişim için oldukça geniş olan bir altyapıyı belirtmektedir. Yüksek kapasiteli ağlardaki kullanımın yaygınlaşması ve kolaylığı, donanım maliyetlerinde yaşanan düşüşlerin beraberinde sanallaşmayı arttırması, hizmet amaçlı mimari, özerk 5 ve hizmet bilgi işlemesi bulut bilişim için oldukça büyük bir gelişmeye sağlamıştır (Patrick ve arkadaşları, 2011). Bulut bilişimin günümüzdeki kullanım oranına kavuşmasında Amazon veri merkezlerinin modernize edilmesi önemli bir rol oynamıştır. Amazonun veri merkezlerinde boşta olan kaynakların bilgi işlemeye dâhil edilerek kullanıma sokulması verimlilik artışı sağlamıştır. İlk gerçek bulut bilişim hizmeti 2006 yılında hizmete giren Amazon S3 olmuştur ve bu hizmette kullanılan, kullandıkça öde modeli günümüz bulut hizmetlerinin ücretlendirilmesinde kullanılan defakto standart haline gelmiştir.

Bulut Bilişim(Cloud Computing) Nedir?

BULUT BİLİŞİM İlk olarak Amazon şirketi tarafından 2006 yılında kullanılmaya başlanan bulut bilişim halen gelişmekte olduğundan genel kabul görmüş bir tanımı henüz tam olarak oluşmamış olup ve birbirinden farklı en az 22 tanımı olduğu ifade edilmektedir (Wyld, 2009). Bilişim sektöründe yer alan taraflarbulut bilişimi kendi bakış açılarından yorumlayarak farklı tanımlar yapmaktadırlar. (Yıldız, 2009)

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan bulut bilişimin, düşük yönetim çabası veya servis sağlayıcı etkileşimi ile hızlı alınıp salıverilebilen ayarlanabilir bilişim kaynaklarının paylaşılır havuzuna, istendiğinde ve uygun bir şekilde ağ erişimi sağlayan bir model olduğu tanımı literatürde en çok kabul gören bulut bilişim tanımıdır. (Mell ve Trance, 2011)

Stanoevska-Slabeva ve arkadaşlarının, bulut bilişim için birçok şirket ve akademisyen tarafından yapılan tanımlarıinceleyerek oluşturdukları tanımda bulut bilişim, altyapı kaynakları ve uygulamaların hizmet olarak sunulduğu, “kullandıkça öde” prensibine dayanan, temel özellikleri sanallaştırma ile isteğe bağlı ve dinamik olarak ölçeklenebilirlik olan yeni bir bilişim modelidir. Günümüzde işletmeler bilgi teknolojileri maliyetlerini düşürerek yapılan işe odaklanma oranını arttıran, yönetim kolaylığı sağlayan, belirli kuralları ve hizmet seviyesi olan, ölçeklenebilir kapasiteli, kullanılan miktar kadar ödeme yapılan, yüksek başlangıç yatırım maliyeti olmayan esnek bir bulut hizmeti aramaktadırlar (Şahin, 2010). Kullanıcıların tüm içeriğine internet üzerinden erişerek kullandığı sanallaştırma ve dağıtık bilişim teknolojilerine dayanan bulut bilişim, bilişim teknolojileri kaynaklarının tedarikine yönelik bir hizmet modeli olarak tanımlanmaktadır. (ENISA, 2009b)

Bulut bilişim, sıradan bilgisayarların var olan kapasitelerinin gelişmesini, kullanıcıların ihtiyaç duydukları hizmetlere internet üzerinden erişimini sağlayan bir teknolojidir (Rayport ve Heyward, 2009). 4 Bulut bilişim için yapılan diğer bir tanımlama ise, bilgi teknolojileri servisleri için internet tabanlı yeni bir dağıtım ve destek modeli olmasıdır. Bu model, fiziksel olarak birbirinden bağımsız konum olarak dağıtık yapıdaki uzak cihazlara ve sunucu hizmetlerine internet üzerinden erişim sağlama düşüncesi ile ortaya çıkmıştır.

 

Bulut bilişim, birbirinden farklı mekânlarda barındırılan bu sunucularda yer alan uygulamalara web servisleri ya da web tarayıcılarıyla erişilerek kullanım imkânı istenilen uygulamanın dünyanın herhangi bir yerinden ve herhangi bir cihazdan çalıştırılabilmesini sağlamaktadır.

Bulut bilişim, kullanıcıların kullandığı hizmetlerin depolama, sunucu veya yapılandırma gibi altyapı detaylarını bilmeksizininternet üzerinden erişim sağlayan bir model olarak tanımlanmaktadır. Bulut genellikle interneti temsil eden bir metafor olarak kullanıldığından bu bilişim modeli bulut bilişim olarak adlandırılmıştır.

 

Ekran Alıntısı.PNG

Bulut Teknolojisinin Getirdiği Avantajlar

 • Bulut bilişim sistemleri API’ler ile hızlı kullanım kolaylığı sağlar.
 • Daha fazla depolama alanı, hızlı veri transferi ve bu yedekleme üzerinde maliyet tasarrufu yapabilme gibi bir takım olanaklar sağlar.
 • Sürekli olarak artan verilerin arşivlenmesi, kullanıcıların yetki ve takibi gibi konuların oluşturduğu alt yapı karmaşası ortadan kaldırır.
 • Bulut teknolojisi yazılımları web tarayıcıları üzerinden çalıştığından, bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve  Smart TV’ler de kullanılarak platform bağımlılığından
 • Bulut yazılım hizmetini veren şirketlerin  verilerinin tutulduğu serverları 7/24 yazılım ve donanımsal olarak güvenlik tedbirlerini aldıklarından dolayı ana bilgisayardan daha güvenlidir.

 

Bulut Teknolojisinin Dezavantajları

 • Bulut teknolojisi servisi kullanarak veri saklanması, kullanıcının verilerini riske atması bilgi güvenliğini ve kullanıcı gizliliğini sağlayamamaktadır.
 • Güvenlik açıkları oldukça fazladır.
 • Ülkelerin ekonomik durumlarından dolayı dijital bölünmeyi arttıracak, bu da uluslararası, politik ve ekonomik sorunlar doğuracaktır.
 • En önemli sorun ise depolanan verilere ulaşılabilmesi için internet bağlantısının olması gerekmektedir. Yani internet olmayan durumlarda bilgilerimize erişmek söz konusu değildir. İnternete bağlı olarak düşük hızlı internete sahipseniz veri alış-veriş hızınız da o derecede daha yavaş olacaktır.
 • Hizmetlerinin gelişmesiyle birlikte donanımsal ve yazılımsal bakım ve tamir maliyetlerinin azalacak olması ve buna bağlı olarak da bu işi yapan Bilgi Teknolojisi (BT) uzmanlarının iş sahalarının daralması durumu da son dezavantajlardan birisidir.

 

Bulut Bilişim Güvenlik Mekanizmaları Nelerdir?

 • Güvenli veri iletimi
 • Güvenli yazılım ara yüzleri
 • Güvenli veri depolama
 • Kullanıcı erişim kontrolü
 • Veri bölümlendirme(Data Compartmentalization)

 

Bulut Bilişim Güvenlik Tehditleri Nelerdir?

 • Veri sızıntısı
 • Ele geçirilen kimlik bilgileri ve kırık kimlik doğrulama
 • Saldırıya uğramış ara yüzler ve API’ler
 • İstismar edilmiş sistem açıklıkları
 • Hesapların çalınması
 • Kötü niyetli çalışanlar
 • APT saldırıları
 • Kalıcı veri kaybı
 • Yetersiz inceleme
 • Bulut servislerinin kötüye kullanılması
 • Paylaşılan teknolojiler

Bulut Teknolojisi Hizmeti Veren Platformlar

Ekran Alıntısı.PNG

 Bulut Bilişim Uygulamaları

 • Karelport.comBulut üzerinden hizmetler, fırsatlar ve sosyal paylaşım olanakları sunan online iş çevresi
 • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2): Ölçeklenebilir ve kullanım kapasitesi kadar ücretleme yapılancom’un bulut işlem gücü servisi
 • fizy.com:Bulut üzerinde müzik dinleme servisi
 • Google Apps:Ofis, veri ve iletişim amaçlı online uygulamalar
 • salesforce.comSalesforce’un müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) servisi.

 

Bulut Bilişim Mimari Yapısı

Bulut bilişim mimari yapısında tüketici, servis sağlayıcı ve servis geliştiriciler yer almaktadır.

Ekran Alıntısı.PNG

Bulut Hizmet Türleri

Hizmet olarak altyapı (IaaS)

Bulut bilgi işlem hizmetlerinin en temel kategorisidir. IaaS, bir bulut sağlayıcısından kullandıkça öde esasına dayalı olarak BT altyapısı (sunucular ve sanal makineler (VM), depolama, ağ, işletim sistemleri) kiralamanıza olanak tanır.

 

Hizmet olarak platform (PaaS)

Hizmet olarak platform, yazılım uygulamaları geliştirmek, test etmek, teslim etmek ve yönetmek üzere isteğe bağlı bir ortam sağlayan bulut bilgi işlem hizmetleri olarak tanımlanır. PaaS, geliştiricilerin web uygulamalarını veya mobil uygulamaları, geliştirme için gereken sunucular, depolama alanı, ağ ve veritabanlarından oluşan temel altyapıyı kurma ve yönetme endişesi taşımadan hızla oluşturmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.

 

Hizmet olarak yazılım (SaaS)

Hizmet olarak yazılım, yazılım uygulamalarını internet üzerinden isteğe bağlı olarak ve genellikle bir abonelik aracılığıyla dağıtma yöntemidir. SaaS sayesinde bulut sağlayıcıları, yazılım uygulamalarını ve temel altyapıyı barındırıp yönetmenin yanı sıra yazılım yükseltmeleri ve güvenlik düzeltme eki uygulama gibi bakım işlerini de üstlenir. Kullanıcılar uygulamalara genelde telefon, tablet veya bilgisayarlarında bulunan bir web tarayıcısı ile İnternet üzerinden bağlanır.

 

 

Ekran Alıntısı.PNG

 

Bulut Bilişim Güvenlik Analizi

Bulut bilişimin kullanım kolaylığı ve maliyet gibi iki büyük yararı olmakla birlikte, kritik uygulamaların ve hassas verilerin halka açık (public) ve paylaşılan ortamlara taşımakla birlikte ortaya önemli güvenlik sorunları çıkmaktır. Bu sorunlar genelde bütün yapılar için ortak olsa da, en önemli güvenlik sorunları genel bulut yapısında yaşanmaktadır. Bu sorunların en başını çeken ise veri güvenliğidir. Bulut bilişimde hesaplamalar uzakta yapılabilmekte fakat günümüzde bulut bilişim daha çok verilerin güvenli bir ortamda saklanması ve rahatlıkla erişebilmesi için kullanılmaktadır. Bu nedenle güvenlik sorunlarının çoğu bulut içerisinde bulunan verinin kim tarafından görüldüğü, olabilecek doğal afetler veya hırsızlıklara karşı korunması ile beraber bir arıza sonucu verilerin nasıl geri getirilmesi ile alakalıdır.

Güvende kalmak için ipuçları

 • Her zaman karmaşık yapıda şifreler kullanın ve birinin çalınmasına karşılık her serviste aynı şifreyi kullanmayın ya da Trend Micro™ DirectPassgibi bir ürün kullanabilirsiniz. Sizin için bütün şifreleri güvende tutar.
 • Güvenli bir online yedekleme servisi kullanmayı düşününbu servisler verilerinizi bulutta tutar ve bilgisayarınız ya da telefonunuz çalınsa bile verilerinize erişim sağlar. Trend Micro™ SafeSync™ güvenli bir yedekleme için iyi bir tercihtir.
 • Sosyal ağlarda dikkatli olun. Arkadaşınızdan geliyor gibi gözükse de bağlantılara tıklamadan iki kere düşünün. Özellikle kısaltılmış bağlantılar konusunda şüpheci olun.
 • Eposta kaynağını doğrulamadangelen postadaki bağlantıları ya da ek dosyaları kesinlikle açmayın.
 • Sadece resmi uygulama marketlerinden mobil uygulama yükleyinveya bir mobil güvenlik yazılımı kullanın.
 • Internet tarayıcınızı ve bilgisayarınızı her zaman güncel kullanın, otomatik güncellemelerin açık olduğundan emin olun.
 • Bilgisayarınızı bulut tabanlı bir güvenlik yazılımı ile koruyun. Bulut tabanlı güvenlik yazılımları ortak bir havuzdan veri bilgileri paylaştıkları için tehlikeleri henüz bilgisayarınıza gelmeden tanımlar ve çözerler. Trend Micro Titanium ailesine mutlaka göz atın.

bulut3.png

 

Referanslar

https://downloads.cloudsecurityalliance.org/assets/research/top- threats/treacherous-12-top-threats.pdf

https://worldinformatixcs.com/cloud-computing-security/

 

USB BELLEĞİ İKİYE BÖLMEK

İlk olarak usb belleği iki parçaya ayırabilmek adına “BOOTICE”( https://yadi.sk/d/NrwO-cwV3XbhmA) adlı programı bilgisayarınıza indirin ve bilgisayarınızda çalışmasına izin veriniz.

Ekran Alıntısı.PNG

Karşınıza çıkan ekranda ise “Destination Disk”kısmından ayırma işlemini yapacağınız belleği seçin ve “Parts manage”adlı bölüme tıklayın. Bu bölümde belleğinizin format edileceğini unutmayın!

Ekran Alıntısı.PNG

Bu sayfada altta bulunan “Re-partitioning” adlı kısma tıklayınız.

Ekran Alıntısı.PNG

Buradan da “USB-HDD mode(Multi-Partitions)” kısmı seçerek okeyleyin.

Ekran Alıntısı.PNG

Açılan bu kısımda da ayıracağınız boyutu seçip okeyleyin ve böylece belleğiniz 2 bölüme ayrılmış oldu.

Ekran Alıntısı.PNG

Son olarakta isim vermek adına (belgeler ve ısletım sıstemı olarak verdim) uzerlerine tıklayıp Format this part kısmından isimlerini düzenleyebilirsiniz. Hangisi kullanmak isterseniz üzerine tıklayıp set accesible ile kullanabilirsiniz. 🙂

Ekran Alıntısı.PNG

Sorunuz olursa aşağıdan cevap yazabilir,mail atabilir (nisa1517@gmail.com) ya da iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

TAŞINABİLİR BELLEK ÜZERİNE LİNUX İŞLETİM SİSTEMİNİ KURMAK

 

Linux ile yazılmış bir çok işletim sistemi bulunmakta, ben bunlardan “ubuntu” işletim sistemini tercih ettim.

Gelelim Kurmasına. 🙂

ubuntu işletim sistemini sitesi üzerinden bilgisayarınıza indiriniz. (https://www.ubuntu.com/). Usb belleğe kurabilmek adına “LinuxLive USB Creator” (http://www.linuxliveusb.com/en/download) isimli programı bilgisayarınıza indiriniz ve başlatınız.

4.jpg

Kuracağınız belleği seçip step kısmından ubuntu iso dosyasını içerisine yazdırınız.

linuxlive_usb_creator_2.png

Böylece belleğin içine işletim sisteminiz de kuruldu. Artık taşınabilir bir işletim sistemine sahipsiniz. 🙂

Usb belleğiniz bilgisayarınıza takılı haldeyken bilgisayarınızı yeniden başlatmanız yeterli. 🙂

ubuntu.png

Sorunuz olursa aşağıdan cevap yazabilir,mail atabilir (nisa1517@gmail.com) ya da iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ’NÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER

Üniversite Fakülte
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ticari Bilimler Fakültesi
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ticari Bilimler Fakültesi
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uygulamalı Bilimler Fakültesi
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Uygulamalı Bilimler Fakültesi
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İşletme ve Finans Yüksekokulu
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke İşletme Fakültesi
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Uygulamalı Bilimler Fakültesi
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ NEDİR?

18.06.2015-Management-information-systems-in-education

YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERI (YBS) BÖLÜMÜ ÜLKEMIZDE YENI YENI POPÜLERLIĞINI KAZANAN BIR BÖLÜM OLMASINA KARŞIN, GELECEK VAADEDEN BÖLÜMLERDEN BIRI. ADI DOLAYISIYLA INSANLARIN ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTIĞI VE ALIŞIK OLMADIĞI BU BÖLÜMÜ BIRAZ YAKINDAN INCELEYELIM. DIŞ MIHRAKLAR TARAFINDAN IKI YILLIK OLDUĞUNA INANDIRILMAYA ÇALIŞAN YBS, ASLINDA DÖRT YILLIK BIR BÖLÜMDÜR. ÜLKEMIZDE ILK OLARAK 1994 YILINDA BOĞAZIÇI ÜNIVERSITESI ÇATISI ALTINDA AÇILMIŞ VE ŞU ANDA 19’U DEVLET, 13’Ü DE VAKIF ÜNIVERSITESI OLMAK ÜZERE TOPLAM 32 ÜNIVERSITEDE BULUNMAKTADIR.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, adından da tahmin edilebileceği gibi hem işletme alanında hem de bilişim teknolojileri alanlarında dersler içeren interdisipliner bir bölüm. Bu nedenle Boğaziçi Üniversitesi’ndeki mottosu “Dünyaya Bilişim Yöneticileri Yetiştiriyoruz” olarak belirlenmiş. Aslında bu motto, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün ne amaçla ortaya çıktığını ve öğrencilerine kazandırmak istediği yetkinlikleri çok güzel özetleyen bir cümle.  Bir YBS öğrencisiyseniz ya da olmayı düşünüyorsanız, bilmeniz gereken şeyler var. Örneğin, evet siz kapsamlı bir eğitim alacaksınız ama önemli olan bu aldığınız eğitim sürecinde gerçekten hangi alana yönelmek istediğinizi belirlemeniz ve kendinizi bu doğrultuda geliştirmeye çalışmanız gerekiyor. Çünkü aslında YBS, “Little, little, into the middle.” kafasında bir bölüm. Bu yüzden size tavsiyemiz, eğitimi alırken hangi konuda başarılı olup, hangi konuda başarılı olamadığınızı ölçüp tartmanız ve gerçekçi sonuçlar elde edip, kendi yolunuzu seçmeniz. 

Peki YBS mezunları hangi alanlarda çalışabiliyor?

Amacımız size sınırlarınızı çizmek değil ama çoğu mezun aşağıdaki alanlarda kariyerini sürdürmeyi seçmiş:

—Yazılım Uzmanı,

—Sistem Analisti ve Tasarımcısı,

—Programcı, 

—Bilgi Sistemleri Yöneticisi,

—Proje Uzmanı ve Yöneticisi,

—IT Uzmanı ve Yöneticisi,

—İş Analisti,

—Pazarlama Uzmanı ve Yöneticisi,

—Finans Uzmanı ve Yöneticisi,

—İnsan Kaynakları Uzmanı/Yöneticisi

—Akademisyen

 

YBS, girişim ruhunu içinde bulunduran bir bölüm.Yukarıda bahsettiğim gibi lisans hayatın boyunca birçok alandan ders aldığın için birçok farklı alanı tanıyorsun ve bu yüzden farklı pozisyonlarda iş imkanı doğuyor. Alınan dersler neticesinde, teknoloji girişimciliği konusunda size destek veriyor. Örneğin, eğitiminiz sonrasında hem bir uygulama yazıp, hem de onun iş planını, pazarlama stratejisini hazırlamanız için hatırı sayılır bir bilgi birikimine sahip olabilirsiniz.  Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün kapsamı yukarıda da bahsettiğimiz gibi epey geniş. Sizin yapmanız gereken şey ise gerçekten ne istediğinizi bilip, o yolda, bölümde aldığınız diğer derslerin de yadsınamayacak katkısıyla, elinizden gelenin en iyisini yapmak. 🙂

NEDEN BLOG YAZMALIYIZ?

 

BLOG NEDİR?

SORUSUNA BİRAZ GEÇMİŞE GİDEREK CEVAP VERMEYE ÇALIŞACAĞIM. HATIRLARSANIZ HEMEN HEMEN HEPİMİZ BİR DÖNEM GÜNLÜK TUTMAYA HEVES ETMİŞ VE GÜN İÇERİSİNDE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLABİLECEK AYRINTILARI YAZIYA DÖKMEYE ÇALIŞMIŞTIK, FAKAT YİNE BİR ÇOĞUMUZ BU HEVESİMİZDEN KISA SÜREDE VAZ GEÇEREK HAYATIMIZA DEVAM ETTİK. İNTERNET ERİŞİMİNİN HIZLA YAYILMASI İLE BERABER BU HEVESİMİZİN YENİDEN CANLANDIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM. GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE BİRLİKTE GÜNLÜKLER ARTIK DEFTERLERDE DEĞİL BLOG OLARAK TABİR EDİLEN İNTERNET SAYFALARINDA TUTULUYOR. BURADAN DA ANLAŞILACAĞI ÜZERE BLOG OLARAK ADLANDIRDIĞIMIZ SAYFALAR ASLINDA BİRER İNTERNET GÜNLÜĞÜDÜR.

1

PEKİ NEDEN BLOG AÇMALISINIZ?

KİŞİSEL BİLGİ VE TECRÜBELERİMİZİ EN RAHAT ŞEKİLDE İFADE EDEBİLECEĞİNİZ PLATFORMUN KİŞİSEL BLOG SAYFANIZIN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? BİR İŞ ARAYIŞI İÇERİSİNDE OLDUĞUNUZU HAYAL EDİN CV’NİZE BLOG SAYFANIZIN LİNKİNİ EKLEDİĞİNİZİ DÜŞÜNELİM.. BU KÜÇÜK ANEKTOD MUHAKKAK Kİ CV’NİZİ İNCELEYEN İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞANININ DİKKATİNİ ÇEKECEK VE SAYFANIZA BİR GÖZ ATACAKTIR. BÖYLELİKLE CV’NİZDE BELİRTTİĞİNİZ BİRÇOK TECRÜBENİZİN DETAYLARINA SAYFANIZDA ULAŞACAK İNSAN KAYNAKLARI UZMANI İNANIN SİZİ GÖRÜŞÜLECEKLER LİSTESİNE EKLEYECEKTİR. TABİKİ BLOG SAYFASI SADECE SİZİ İŞ GÖRÜŞMELERİNDE AVANTAJLI HALE GETİRMİYOR. PROFESYONEL İŞ HAYATINDA ARTIK EN ÖNEMLİ UNSUR İŞİNİZLE İLGİLİ ÖN PLANDA TANINAN BİR UZMAN OLMANIZDAN GEÇİYOR. BU BAKIMDAN BLOG SAYFALARI DA KİŞİSEL MARKALAŞMANIZDAKİ EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ OLDUĞUNU BİLMELİSİNİZ. BLOĞUNUZDA PAYLAŞACAĞINIZ BİLGİ BİRİKİMİNİZ SAYFANIZI ZİYARET EDECEK YÜZ BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN OKUNULACAK VE PAYLAŞILACAK, UNUTMAYIN Kİ TECRÜBELERİNİZDEN FAYDALANACAKLARIN ARASINDA İŞ ADAMLARI VE BİRÇOK YÖNETİCİ DE OLACAKTIR. BU SİZİN İÇİN BULUNMAZ BİR FIRSAT NORMAL ŞARTLAR ALTINDA BU KİŞİLER İLE TEMAS KURMAYI BAŞARMANIZIN OLDUKÇA GÜÇ OLDUĞUNU UNUTMAYIN. TÜM BUNLARIN DIŞINDA BLOG SAYFANIZIN KİŞİSEL GELİŞİMİNİZE DE ETKİSİNİN BÜYÜK OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM. BLOG YAZMANIN ÖZ GÜVEN VE DİSİPLİN KAZANDIRMA GİBİ BİRÇOK KİŞİSEL FAYDASI OLDUĞUNDAN EMİN OLABİLİRSİNİZ. 🙂

/*/* */